Marc Cosgaya Capel

Com fer quaderns amb pdfjam

Últimament, he estat mirant com imprimir llibres en format booklet o quadern. Aquest és el típic en A5 de les revistes locals. És a dir, cada full A4 conté 4 pàgines A5. En el meu cas, vull imprimir un llibre que originalment està en PDF.

El primer que cal fer és instal·lar el paquet que conté la comanda pdfjam. En el cas de Debian és:

sudo apt install texlive-extra-utils

Aquesta comanda permetrà generar un nou PDF amb el format correcte a partir del llibre original, també en PDF. Per generar un booklet s’ha de cridar la comanda així:

pdfjam --landscape --booklet true --outfile out.pdf in.pdf

Això generarà un únic quadern amb un nombre de pàgines igual a un múltiple de 4.

També es poden generar varis booklets, per després unir-los per formar un llibre. Això es pot fer amb el flag --signature, que accepta el nombre total de pàgines per quadern, que ha de ser un múltiple de 4:

pdfjam --landscape --signature n --outfile out.pdf in.pdf

Dins de out.pdf es podrà veure que les pàgines més internes d’un quadern, a on s’ha de fer la unió, són les úniques consecutives.

A l’hora de fer la impressió, s’ha d’escollir l’opció de dues cares pel cantó llarg. Això es deu al fet que pdfjam ha generat un PDF en horitzontal on les pàgines senars estan del revés. També, si és possible, s’ha d’escollir l’opció d’imprimir en la mida original, perquè la lletra ja és prou petita en convertir un A4 en un A5.

Fonts

🧭️ Guies