Marc Cosgaya Capel

Monero

Una criptomoneda ha de ser privada (cripto) i ha de ser útil per a comerciar (moneda). Bitcoin no és cripto perquè les transaccions són públiques. Bitcoin tampoc és una moneda perquè s’especula amb ella, encara que els seus partidaris la defensin com a actiu refugi. I Bitcoin tampoc és descentralitzada, ja que el minatge està en mans de pocs. Monero (XMR), en canvi, sí que té com a objectiu ser una criptomoneda descentralitzada.

Privada

Per a la privacitat, Monero té tres components clau:

D’aquesta manera, un tercer no pot determinar ni l’emissor, ni el receptor, ni la quantitat de Monero d’una transacció. En aquest aspecte la cadena de blocs és opaca. És per això que Monero se la considera una privacy coin. Com a conseqüència, cada Monero és fungible. És a dir, cada moneda és indistinta a una altra.

La distinció entre view key i private key permet publicar la primera per tenir un registre públic del Monero rebut. Això és útil si es vol tenir transparència en projectes de captació de fons.

Moneda

Monero és l’única p**a criptomoneda que es fa servir.

Aquesta és frase que es repeteix sovint als cercles de partidaris de Monero. Això es deu al fet que encara que sigui una criptomoneda relativament petita, s’utilitza en el mateix grau que d’altres. Per exemple, el 2022 CoinCards informa que més del 60% de les vendes que fan als Estats Units és amb Monero. També hi ha el cas on Cake Wallet va sortejar 10.000$ en criptomonedes en una conferència de Bitcoin i la majoria va escollir Monero.

Monero és una criptomoneda feta servir en una multitud de serveis. Aquí no em posaré a llistar-los tots, perquè ja existeixen llistes públiques. Les llistes que he pogut trobar són:

Descentralitzada

La creació de nou Monero es fa a través del protocol PoW. S’ha pres la decisió d’evitar PoS perquè aquest és més centralitzat i té una barrera d’entrada més elevada. Per tant, es vol mantenir la idea d’una CPU, un vot. L’obstacle principal per a la descentralització en PoW són els ASIC, que és hardware optimitzat per a l’execució d’un algoritme concret. En el cas de Bitcoin són els ASIC de SHA256.

Els ASIC sovint es fan servir en granges de criptomonedes, emplenant naus industrials i consumint molta electricitat. Aquests són fabricats per un conjunt d’empreses i sovint els utilitzen abans de vendre’ls. Els ASIC són més fàcils de regular perquè no són hardware genèric i són més fàcils d’identificar.

Per tant, amb Monero s’ha volgut fer servir un algoritme que sigui resistent als ASIC. Això es va assolir el 2019 amb l’algoritme RandomX, que executa codi a l’atzar i dissuadeix l’ús de hardware especialitzat. D’aquesta manera, qualsevol CPU pot participar en una relativa igualtat d’oportunitats. Per aquest motiu és molt més difícil regular el minatge de Monero. Es pot minar Monero fins i tot amb una Raspberry Pi!

D’altra banda, la recompensa pel minatge es manté en un constant 0.6 XMR per incentivar els miners i mantenir unes transaction fees baixes. Potser un es preguntarà si això inevitablement comporta que el valor de la criptomoneda disminueixi a causa de la inflació. S’ha de saber que la inflació indica un increment exponencial. Per tant, una recompensa constant cada cop es correspon amb una porció més petita del volum total de la criptomoneda. Per això la inflació tendeix a 0. Hi ha un vídeo-presentació on es parla d’això en detall.

Defectes

Potser l’únic gran defecte de Monero és la mida de la cadena de blocs. Però aquesta complicació afecta a totes les criptomonedes. Ara per ara, això no és una preocupació dels desenvolupadors, ja que el cost d’emmagatzematge és relativament baix.

A més a més, ara per ara és impossible fer un sistema de smart contracts a causa de la privacitat. Els miners tindrien problemes per accedir a les dades encriptades i una EVM podria ser un altre vector d’atac. També és important que l’equip de desenvolupadors se centri a blindar el protocol de Monero.

Documentació

Els llibres/documentació que recomano, de menys a més complex, per aprofundir més en el funcionament de Monero són:

Comunitat

La comunitat de Monero inclou:

Bitlleteres

Cal saber que hi ha diferents opcions a l’hora d’escollir una bitlletera de Monero. Per ordinador, es recomana la bitlletera oficial i Feather, que és una alternativa més lleugera. Per a mòbil es recomana Monero.com (de Cake Wallet) i Monerujo.

👍️ Recomanacions